SYMPOSIUM WATERBOUW EN DELTAPROGRAMMA

Waterveiligheid is een belangrijk onderwerp in ons laaggelegen land met veel water, zeker gezien de veranderingen in het klimaat. Onze dijken zijn veilig, maar het werk daaraan is nooit klaar. Met de nieuwe normen voor de waterveiligheid zijn er dan ook nieuwe plannen te verwachten voor onze dijken. Recente onderzoeken benadrukken nog eens de noodzaak om rekening te houden met de veranderingen in het klimaat. Het Deltaprogramma kiest in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden  voor sterke dijken. En mogelijk dienen zich daarnaast nog kansen aan om het gebied waterrobuuster in te richten. In deze regio vinden overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven het belangrijk om waterveiligheid te verbinden met andere opgaven. Zij willen kansen benutten en water en ruimte verbinden. En daarnaast werken zij aan een goede crisisbeheersing.

De waterbouwsector heeft een groot belang bij de uitvoering van het Deltaprogramma. Niet alleen vanwege het marktpotentieel in Nederland, maar ook om kennis en kunde in de toekomst in te zetten in het buitenland.

PROGRAMMA - vrijdag 30 juni 2017

09.00 uur   Welkom aan boord van de Marlina. Inloop met een heerlijk kopje koffie.

10.00 uur   Afvaart en welkom door gastheer Jan Huijbers, voorzitter Stichting Baggerfestival

                    Goede doelen Baggerfestival 2015: jongeren aan zet!

10.15 uur   BUZZ: Wat weet u van waterveiligheid?
                    
Quiz door jongeren van het Wellant College.

10.30 uur   Werk aan de delta. Opgaven verbinden, samen op koers.
                    Door Hermen Borst, directeur staf Deltacommissaris, Deltaprogramma.

                    Hoe we Water en Ruimte verbinden in Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.
                    Door Bram van Hemmen (voorzitter van de Gebiedsraad A5H en burgemeester van      
                    Sliedrecht) en Goos den Hartog (Heemraad Waterveiligheid en Wegen bij Waterschap
                    Rivierenland).


                    Meerlaagsveiligheid in de praktijk. Innovatieve voorbeelden uit binnen- en buitenland.
                    Door Anne Loes Nillesen, Defacto, bureau voor (landschaps)architectuur en stedenbouw.

                    Op zoek naar innovatie: 
Wat kunt u zelf betekenen voor de waterveiligheid?
                    Beeldende brainstorm in kleine groepjes. Presentatie van de goede ideeën door de zaal en  
                    reactie van deskundigen.


12.00 uur   Varende Baggerlunch. Terugvaart naar Energiehuis Dordrecht.

14.00 uur   Afmeren in Dordrecht.

Locatie: ms. 'Marlina'.
Op- en afstapplaats: Energiehuis te Dordrecht (Noordendijk 148)

Voor meer informatie over het symposium en hoe aan te melden neemt u contact op met het secretariaat van het Baggerfestival via: sharmila.eijkelboom@herik.nl.

Copyright © Baggerfestival Sliedrecht 2018. Cookiebeleid | Privacybeleid